01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Aktualności

 
2017-04-02

 

XV Mistrzostwa Polski Szkół i UKS-ów
w warcabach 64-polowych

Regulamin – Komunikat Organizacyjny

 

 

I. Organizatorzy

Z upoważnienia Polskiego Związku Warcabowego turniej jest organizowany przez:

- Gmina Żerków

- Biblioteka Publiczna w Żerkowie

- Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie

- Uczniowski Klub Sportowy KOMORZANKA Komorze

- Wielkopolski Związek Warcabowy

 

 

II. Termin i miejsce

18-20 maja 2017
Miejsce rozgrywek: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie
ul. Jarocińska 35, sala - budynek „D”.

Zakwaterowanie: Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie, ul. Jarocińska 35.

18.V.2017 Przyjazd uczestników

19:30 Kolacja a następnie odprawa techniczna (20:30)

19.V.2017 8:00 Otwarcie turnieju

20.V.2017 13:00 Zakończenie

 

 

III. Prawo i warunki uczestnictwa

Prawo gry mają uczennice i uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.

Warunkiem dopuszczenia zawodników oraz klubów do gry w mistrzostwach jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej.
Turniej nie ma charakteru wyczynowego zatem nie ma obowiązku posiadania licencji zawodniczej. Odpowiedzialność za ubezpieczenie jak i zdolność do udziału spoczywa w całości na opiekunach zawodników.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na podporządkowanie się wszystkim przepisom i regulaminom obowiązującym w Polskim Związku Warcabowym.

 

 

IV. Kategorie wiekowe

- Szkoły podstawowe – (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2007 i młodsi

- Szkoły podstawowe – (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2004-2006

- Szkoły gimnazjalne – (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 2001-2003

- Szkoły ponadgimnazjalne – (dziewczęta i chłopcy) - rocznik 1997-2000

 

 

 

 

 

V. Koszty uczestnictwa

- Pobyt od kolacji 18go do obiadu 20go wynosi 140 zł (zakwaterowanie i wyżywienie) to jest 70 zł osobodzień.

- Opłata startowa do turnieju wynosi 30 zł od zawodnika.

- Opłata startowa jest wyższa o 100% dla zawodników z klubów posiadających zaległości finansowe wobec PZWarc.

- Opłata startowa musi być uiszczona przelewem na rachunek Wielkopolskiego Związku Warcabowego, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka, nr konta 94 8669 0001 2003 0032 1987 0001 lub gotówką w dniu mistrzostw u organizatora,

- Opłata za pobyt (nocleg, wyżywienie) musi być uiszczona na rachunek Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie nr konta 06 1020 2212 0000 5202 0113 2786 w terminie do 12 maja 2017, po wcześniejszej rezerwacji u Pani Ireny Jajczyk nr tel.697 797 705, e-mail biuro@mct.zerkow.pl

 

 

VI. Informacje techniczne

 

 1. Tempo gry – 30’ lub 45’ (w zależności od ilości rund, może być różne w różnych grupach) z zapisem partii.

 

 1. Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych turniejach będzie ustalana zgodnie z przepisami Kodeksu Warcabowego.

 

 1. Turniej drużynowy szkół podstawowych klas młodszych – ilość zdobytych punktów przez czterech najlepszych zawodników: 4 z rocznika 2007 i młodsi (2 chłopców i 2 dziewczynki). Do klasyfikacji min. 2 osoby muszą reprezentować szkołę. W przypadku równej ilości punktów decyduje niższa suma miejsc czterech zawodników, większa ilość pierwszych miejsc, drugich miejsc, …

 

 1. Szkoły podstawowe klasy starsze – ilość zdobytych punktów przez czterech najlepszych zawodników: 4 z rocznika 2004 – 2006 (2 chłopców i 2 dziewczynki). Do klasyfikacji min. 2 osoby muszą reprezentować szkołę. W przypadku równej ilości punktów decyduje niższa suma miejsc czterech zawodników, większa ilość pierwszych miejsc, drugich miejsc, …

 

 1. Szkoły gimnazjalne – ilość zdobytych punktów przez czterech najlepszych zawodników: 4 z rocznika 2001-2003 (2 chłopców i 2 dziewczynki). Do klasyfikacji min. 2 osoby muszą reprezentować szkołę. W przypadku równej ilości punktów decyduje niższa suma miejsc czterech zawodników, większa ilość pierwszych miejsc, drugich miejsc, …

 

 

 1. Szkoły ponadgimnazjalne – ilość zdobytych punktów przez dwóch najlepszych zawodników: 2 z rocznika 1997-2000 (chłopiec i dziewczynka). Do klasyfikacji min. 2 osoby muszą reprezentować szkołę. W przypadku równej ilości punktów decyduje niższa suma miejsc dwóch zawodników, większa ilość pierwszych miejsc, drugich miejsc, …

 

 1. UKS-y – suma zdobytych punktów przez dwunastu zawodników po dwóch w kategoriach rocznika 2007 i mł. oraz 2004-2006 i po jednym w kategorii rocznika 2001-2003 oraz 1997-2000 wśród dziewcząt i chłopców, niższa suma miejsc, większa ilość pierwszych miejsc, drugich miejsc, …

 

 1. Punktacja w turniejach drużynowych zostanie obliczona na podstawie zajętego miejsca w turnieju indywidualnym:

i. Szkoły Podstawowe: 1m - 15, 2m – 12, 3 m – 10, 4m – 9, 5m – 8, 6m – 7, 7m – 6, 8m – 5, 9m – 4, 10m – 3, 11m – 2, 12 m i dalsze 1

ii. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: 1 m – 10, 2m – 8, 3m – 6, 4m – 5, 5 m - 4, 6m – 3, 7m – 2, 8m i dalsze po 1

 

 1. Obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego.

 

 

 

VII. Nagrody

- W turniejach indywidualnych – medale i statuetki za miejsca I-III.

- W klasyfikacji drużynowej szkół i klubów– puchary za miejsca I-III.

- Dyplomy dla wszystkich uczestników i drużyn.

 

 1. VIII. Zgłoszenia

Zgłoszenie należy przesyłać w terminie do 12 maja 2017 na adres email Dyrektora turnieju- andrzejziaja@wp.pl z kopią do biura związku: biuro@warcaby.pl.

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię nazwisko oraz datę urodzenia.

Rezerwacja dotycząca noclegu i wyżywienia w terminie do 12 maja 2017 u Pani Ireny Jajczyk nr tel. 697 797 705, e-mail biuro@mct.zerkow.pl.

 

 

IX. Dyrektor turnieju

Dyrektorem turnieju jest Kol. Andrzej Ziaja e-mail andrzejziaja@wp.pl tel. 600 885 720.

 

X. Uwagi końcowe

- Jedyną formą regulowania należności związanych z pobytem na turnieju jest wpłata na konto, ale wpisowe można regulować na konto lub gotówką,

- Za obsługę finansową (rachunki, przelewy) odpowiadają: wpisowe - Wielkopolski Związek Warcabowy – prezes Jacek Stróżyk tel.692 423 841, e-mail –jacek.strozyk@op.pl, pobyt (wyżywienie, nocleg) - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne – Irena Jajczyk tel. 697 797 705, e-mail - biuro@mct.zerkow.pl

- Organizator nie odpowiada za zdolność zawodników do startu oraz ich ubezpieczenie.

- Podczas ceremonii rozpoczęcia, rozgrywania partii i dekoracji zawodnicy zobowiązani są do noszenia strojów sportowych reprezentowanych szkół

- Nieobecność podczas ceremonii zakończenia jest równoznaczna z dyskwalifikacją bez prawa do jakichkolwiek roszczeń.

- Wszelkie sytuacje szczególne i indywidualne należy zgłosić do biura PZWarc nie później niż do 15 kwietnia.

- W przypadku niejasności, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

 


 

 

HARMONOGRAM

XV Mistrzostw Polski Szkół i UKS-ów

w warcabach klasycznych (64-polowych)

Żerków, 18-20.05.2017 r.

 

Czwartek 18 maja 2017

 

16.00 - 19.30 planowany przyjazd uczestników do Żerkowa

19.30 - 20.30 kolacja

20.40 - 21.10 odprawa techniczna przed MP Szkół i UKS-ów (sala gry MCT, ul. Jarocińska 35, budynek D )

 

Piątek 19 maja 2017

7.00 - 7.50 śniadanie

8.00 - 8.30 uroczyste otwarcie MP Szkół i UKS-ów (sala gry MCT, ul. Jarocińska 35, budynek D )

8.30 -10.00 I runda

10.05 -11.35 II runda

11.40-13.10 III runda

12.30-14.00 obiad

14.05-15.35 IV runda

15.40-17.10 V runda

17.10-18.10 Bowling dzieci, młodzież gmina Żerków

18.10-19.10 Bowling zawodnicy, opiekunowie nocujący na terenie ośrodka MCT

19.10-20.00 kolacja

 

 

Sobota 20 maja 2017

 

7.00 - 8.00 śniadanie

8.30 - 10.00 VI runda

10.05-11.35 VII runda

11.30-12.30 obiad

12.30-14.00 uroczyste zakończenie MP Szkół i UKS-ów

 


 

 

UMiG Żerków
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI