01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Sołectwa

 

 

Lista sołtysów gminy Żerków:
 

Sołectwo / miejscowości
wchodzące w skład sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa
adres zamieszkania

 Rada sołecka

Antonin

Przybysław

Czesław Jackowski
Antonin 24
63-210 ŻERKÓW

statut >>>

Gałązka Roman
Hetmańczyk Michał
Szkudlarek Marek
Zawisła Roman

Bieździadów

Wincenty Bogaczyk
Bieździadów 29,
63-210 ŻERKÓW

statut    

Grzebyszak Hieronim
Grześkowiak Wojciech
Jankowski Stanisław

Brzóstków

Śmiełów; Rozmarynów

Zbigniew  Boruta
Brzóstków 35,
63-210 ŻERKÓW                    

statut

Kwieciński Błażej
Majchrzak Grzegorz
Stawicki Tomasz
Środa Henryk
Wieliński Ryszard

Chrzan

Laski

Ewa Kubacka
Chrzan, ul. Długa 42
63-210 ŻERKÓW

statut                        

Grobelny Wojciech
Klemm Czesław
Kmieć Karol
Kujawa Jolanta
Warzywoda Paulina

Chwałów

 

Marcin Paluszak
Chwałów 13,
63-210 ŻERKÓW

statut          

Jacoszek Krzysztof
Skrzypczak Henryk
Suchorski Ignacy
Szcześniak Marek

Dobieszczyzna

Danuta Paprzycka
Dobieszczyzna 61,
63-210 ŻERKÓW                

statut

Caban Teresa
Jujka Elżbieta
Lisiecki Kazimierz
Smoliński Marcin
Waśkowiak Kazimierz

Komorze Przybysławskie

Roman Grochulski
Komorze
Przybysławskie 5 a,
63-210 ŻERKÓW   

statut                    

Friebe Stefan
Musiałowski Marek
Podlewski Michał
Rosiejka  Andrzej

Lgów

Gęczew

Roman Grzegorek
Lgów 25,
63-210 ŻERKÓW   

statut                             

Bajka Dorota
Paluszkiewicz Mateusz
Psyk Franciszek
Psyk Marcin

Lisew

Lucyna Samolej
Lisew 25,
63-210 ŻERKÓW

statut                                 

Filipiak Grzegorz
Hałas Bożena
Luleczka Maciej
Ratajczak Sławomir

Lubinia Mała

Zofia Ratajczak
Lubinia Mała 73,
63-210 ŻERKÓW

statut                     

Antczak Mirosław
Mikołajczak Rafał
Taczała Jan
Sokowicz Jacek
Szymendera Rafał

Ludwinów

Kamień

Jan Zdrojowy
Ludwinów 61,
63-210 ŻERKÓW

statut      

Banaszak Henryk
Barański Kazimierz
Pawłowski Rafał
Zawisła Bernard
Żakowski Dominik

Miniszew

Jolanta Szymczak
Miniszew 27,
63-210 ŻERKÓW

statut      

Grześkowiak Kazimierz
Krukowska Urszula
Lisiecka Beata
Nasiadko Sławomir
Włodarczyk Jan

Paruchów

Marcin Walczak
Paruchów 3, 
63-210 ŻERKÓW

statut     

Ignaszak  Krystyna
Sokowicz Tadeusz
Szymański Leszek

Pawłowice

Parzewnia

Katarzyna Misiarczyk
Pawłowice 20,
63-210 ŻERKÓW          

Gościniak Łukasz
Logdański Przemysław
Piotrowska Marzena

Prusinów

 

Marek Kantek
Prusinów 3,
63-210 ŻERKÓW

statut             

Malinowski Wiesław
Kozłowska Karolina
Michalak Szymon
Lisiecki Gabriel
Nowak Marek

Raszewy

Podlesie

Mariola Matuszak

Raszewy  29,

63-210 ŻERKÓW             

 

Arndt Monika

Parysek Marcin

Sieradzki Tomasz

Szrajber Maria

Sierszew-Sucha

Piotr Tomczak

Sucha 7,

63-210 ŻERKÓW   

statut         

Kwiatkowski Marek

Rynowiecka Emilia

Sobański  Rafał

Zieliński Leszek

Stęgosz

Anna Kaczmarek

Stęgosz 29 A, 

63-210 ŻERKÓW

statut          

Bielarz Jan

Gościniak Marek

Jacoszek Piotr

Kałużna Ewa

Wypychowska Arleta

Szczonów

Pogorzelica; Gąsiorów

Halina Nowak

Szczonów 27, 

63-210 ŻERKÓW 

statut                    

Juszczak Andrzej

Kubis Dawid

Michniacki  Jerzy

Pańczak Krzysztof

Waszak Jacek

Żerniki

Kretków; Rogaszyce

Janusz Szóstek

Żerniki 6,

63-210 ŻERKÓW

statut                  

Kasprzak Piotr

Smułczyński Zdzisław

Wieliński Zbigniew

Makowiecki Krzysztof

Gralczyk Bartosz

Żółków

Teresa Bożejewicz

Żółków 17, 

63-210 ŻERKÓW 

statut             

Liberski Bogdan

Michalak Roman

Walczak Zdzisław

Szkudlarek Zofia

Repnak Irena            


 

Mapa sołectw gminy Żerków:

Sołectwa Gminy Żerków

 

INFORMACJA
z wyborów sołtysów i rad sołeckich
przeprowadzonych na terenie gminy Żerków
na nową kadencję 2011 - 2015

Zebrania wyborcze do organów sołectw na terenie gminy Żerków zakończyły się w dniu 8 kwietnia 2011 r., które trwały dwanaście dni i odbyły się w miesiącu lutym, marcu oraz kwietniu br. Zebrania przeprowadzono w 21 sołectwach zgodnie z § 17 Statutów Sołectw uchwalonych Uchwałami Nr XXVI/207 -227 /10 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Sołectwa Antonin, Bieździadów, Brzóstków, Chrzan, Dobieszczyzna, Komorze Przybysławskie, Lgów, Lisew, Lubinia Mała, Ludwinów, Miniszew, Paruchów, Pawłowice, Prusinów, Raszewy, Stęgosz, Sierszew-Sucha, Szczonów, Żerniki, Żółków (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 185,poz. od 3456 - 3476) oraz Zarządzenia Nr 2 /2011 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków z dnia 25 stycznia 2011 r.

W zebraniach wiejskich uczestniczyło 1175 osób na 6535 uprawnionych do głosowania, co stanowi 17,98 % ogółu uprawnionych mieszkańców do głosowania.

W wyniku tajnego głosowania wybrano 21 sołtysów i 87 członków rad sołeckich. Zmiana sołtysa nastąpiła w Antoninie, Miniszewie, Raszewach, Sierszewie - Suchej, Stęgoszy i Żółkowie.
W pozostałych sołectwach kolejną kadencję pełnić będą te same osoby. Podkreślić należy, że w gminie Żerków funkcję sołtysa pełni 9 kobiet. Niewątpliwie najstarszym, ponownie wybranym sołtysem jest Pan Franciszek Boruta z Brzóstkowa, funkcję tę sprawuje 59 lat. Najmłodszym sołtysem jest Pan Marcin Paluszak z Chwałowa.

Zebrania wyborcze prowadzili radni Rady Miejskiej Żerkowa. Burmistrz Pan Jacek Jędraszczyk
i sekretarz gminy Pan Michał Surma uczestniczyli na zmianę lub wspólnie we wszystkich zebraniach, pomagali pracownicy Urzędu. W zebraniach także uczestniczył przewodniczący Rady Miejskiej Żerkowa Pan Grzegorz Andraszak. Mieszkańców najbardziej interesowały sprawy związane
z udrożnieniem cieków wodnych oraz kwestie związane z codziennymi problemami wsi m.in.: oświetlenie uliczne, stan techniczny dróg, postawienie dodatkowych wiat przystankowych PKS, budowa placów zabaw dla dzieci itp.

 

Zestawienie wyników wyborów sołeckich

L.p.

Sołectwo

Liczba osób uprawnionych do głosowania

Frekwencja

Ilość%

Liczba kandydatów na sołtysa

Wybrany sołtys

Ilość kandydatów do rady sołeckiej

Ilość osób
w radzie sołeckiej

1.

Antonin

381

69/ 18,11%

2

Czesław Jackowski

6

4

2.

Bieździadów

318

74/ 23,27%

2

Wincenty Bogaczyk

4

3

3.

Brzóstków

369

75/ 20,33%

1

Franciszek Boruta

7

5

4.

Chrzan

804

104/ 12,94%

2

Maria Wiśniewska

8

5

5.

Chwałów

73

15/ 20,55%

1

Marcin Paluszak

4

4

6.

Dobieszczyzna

567

67/ 11,82%

1

Danuta Paprzycka

5

5

7.

Komorze Przybysławskie

376

104/ 27,66%

2

Roman Grochulski

5

4

8.

Lgów

147

16/ 10,88%

1

Dariusz Stefaniak

4

4

9.

Lisew

223

44/ 19,73%

2

Lucyna Samolej

4

4

10.

Lubinia Mała

426

67/ 15,73%

1

Zofia Ratajczak

8

5

11.

Ludwinów

397

63/ 15,87%

1

Jan Zdrojowy

5

5

12.

Miniszew

121

24/ 19,83%

2

Jolanta Szymczak

3

3

13.

Paruchów

93

41/ 44,09%

2

Krystyna Ciesiółka

3

3

14.

Pawłowice

142

30/ 21,13%

1

Stanisław Burchacki

3

3

15.

Prusinów

152

35/ 23,03%

1

Marek Kantek

5

5

16.

Raszewy

566

60/ 10,60%

2

Patrycja Szczygieł

6

4

17.

Sierszew

210

65/ 30,95%

3

Piotr Tomczak

6

4

18.

Stęgosz

379

65/ 17,15%

2

Anna Kaczmarek

 

 

19.

Szczonów

146

77/ 52,74%

2

Marian Urbaniak

5

5

20.

Żerniki

352

57/ 16,19%

1

Janusz Szóstek

4

4

21.

Żółków

293

23/ 7,85%

1

Teresa Bożejewicz

4

4

 

Dnia 14 kwietnia 2011 r. sali konferencyjnej Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego
w Żerkowie odbyło się zebranie - spotkanie sołtysów z Burmistrzem. Burmistrz powitał nowo wybranych sołtysów oraz podziękował sołtysom ustępującym. Bezpośrednio po spotkaniu sołtysi wraz
z zgłoszonymi drużynami wzięli udział w I Turnieju Bowlingowym Sołectw Gminy Żerków o puchar Burmistrza. 14 sołectw wystawiło drużyny składające się z trzech osób. Zwycięzcą zostało Sołectwo Komorze Przybysławskie, drugie miejsce zajęło Sołectwo Raszewy, a III Sołectwo Lgów.


 

Wybory sołeckie 2011 (harmonogram spotkań, zdjęcia) >>>

UMiG Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI