01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Dolina Środkowej Warty

 

Dolina Środkowej Warty

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o powierzchni 57104,4 ha, wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska.  

Dolina na tym odcinku ma zmienną szerokość od 500 m do ok. 5 km, wyróżnić można jej kilka fragmentów. Między Uniejowem a Kołem rzeka płynie w kierunku północnym i z obu stron ograniczona jest wałem przeciwpowodziowym. Międzywale porastają łozowiska nadrzeczne. Na wysokości Koła rzeka zmienia swój bieg na równoleżnikowy. Dolina wyraźnie się rozszerza, lokalnie do 5 km przyjmując bardziej naturalny charakter. Brak obwałowania w zachodniej cześci tego odcinka doliny umożliwia okresowe zalewy, kiedy to dostępność części terenu bez łodzi jest utrudniona. Zmienność biegu Warty ma również odbicie w różnorodnej roślinności obszaru. Wyróżniono tu kilkanaście cennych siedlisk, w tym przede wszystkim górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi.

Dno doliny zajmują ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, a także grunty orne o znacznej powierzchni. Tereny między wałami porastają wikliny nadrzeczne, jak również niewielkie zadrzewienia olchowe. 

Ornitologicznym „punktem ciężkości" jest Nadwarciański Park Krajobrazowy, zajmujący ok. 40% powierzchni ostoi. Występuje tu ponad 230 gatunków ptaków, z czego ponad połowa to gatunki lęgowe. Teren ten jest jedną z najważniejszych ostoi ptasich o randze europejskiej E 36. Występują tu co najmniej 42 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Największa koncentracja ptactwa przypada na czas wędrówek - liczba gęgaw i gęsi zbożowych oraz białoczelnych wynosi wówczas na terenie ostoi kilkanaście tysięcy osobników, a kaczek do 20 tysięcy. Spośród notowanych tu ssaków na uwagę zasługują coraz częściej pojawiające się bobry i wydry. Świat płazów reprezentują kumak nizinny i traszka grzebieniasta, z ryb występują koza, różanka i piskorz, a z owadów kozioróg dobosz.

Ważne dla Europy gatunki zwierząt:
-  kozioróg dębosz - bezkręgowiec
-  nocek duży - ssak
-  bóbr europejski - ssak
-  wilk  (gatunek priorytetowy)- ssak
-  wydra - ssak
-  ortolan - ptak
-  gąsiorek - ptak
-  świergotek polny - ptak
-  muchołówka mała - ptak
-  muchołówka białoszyja - ptak
-  jarzębatka - ptak
-  podróżniczek - ptak
-  lerka - ptak
-  dzięcioł średni - ptak
-  dzięcioł zielonosiwy - ptak
-  dzięcioł czarny - ptak
-  zimorodek - ptak
-  lelek - ptak
-  sowa błotna - ptak
-  rybitwa białoczelna - ptak
-  rybitwa zwyczajna (rzeczna) - ptak
-  rybitwa białowąsa - ptak
-  rybitwa czarna - ptak
-  batalion - ptak
-  dubelt - ptak
-  derkacz - ptak
-  zielonka - ptak
-  kropiatka - ptak
-  żuraw - ptak
-  błotniak łąkowy - ptak
-  błotniak zbożowy - ptak
-  błotniak stawowy - ptak
-  kania czarna - ptak
-  kania ruda - ptak
-  trzmielojad - ptak
-  bielik - ptak
-  orlik krzykliwy - ptak
-  łabędź czarnodzioby (mały) - ptak
-  łabędź krzykliwy - ptak
-  bocian czarny - ptak
-  bocian biały - ptak
-  bąk - ptak
-  bączek - ptak
-  ślepowron - ptak
-  czapla biała - ptak
-  bielaczek - ptak
-  kumak nizinny - płaz
-  siewka złota - ptak
-  traszka grzebieniasta - płaz

Zagrożeniem dla tej ostoi jak i również pozostałych powiązanych z nią jest ograniczenie wezbrań roztopowych oraz nieprzewidywalne zalewy po nawalnych deszczach letnich w okresie od czerwca do sierpnia. Zmiana reżimu hydrologicznego prowadzi do ograniczenia gospodarki łąkowej i pastwiskowej, a w konsekwencji do ekspansji roślinności krzewiastej i drzewiastej na tereny otwarte. Zmian stosunków wodnych ma również negatywny wpływ na zdrowotność lasów łęgowych w zachodniej części obszaru.


Pliki do pobrania:

Standardowy formularz danych  >>>

 

Mapa:  - plb300002_1.jpg- plb300002_2.jpg
- plb300002_3.jpg- plb300002_4.jpg- plb300002_5.jpg- plb300002_6.jpg- plb300002_7.jpg- plb300002_8.jpg- plb300002_9.jpg
- plb300002_10.jpg- plb300002_11.jpg    - plb300002_12.jpg
      

- plb300002_13.jpg


Zobacz również:

Galaria - ptaki Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego >>>

UMiG Żerków Waszak
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI