01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Znajdujesz się w: Strona główna / Przyroda / Rezerwaty

Rezerwaty

 

Rezerwat faunistyczny "Dębno nad Wartą".

Rezerwat powstał w 1974 roku w gminie Nowe Miasto nad Wartą. Obejmuje on powierzchnię 21,62 ha, którą pokrywa bardzo zróżnicowana roślinność. Stroma krawędź Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej porośnięta jest wielogatunkowym drzewostanem liściastym z dominującym dębem, a płaska terasa nadzalewowa pokryta jest wilgotnym lasem łęgowym z dębami, olszami, wiązami i jesionami. W rezerwacie stwierdzono występowanie łącznie 23 gatunków drzew, z czego 6 jest podstawowych: olsza czarna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy, sosna pospolita, robinia grochodrzew i świerk pospolity. Spotyka się tu również bluszcz pospolity który jest gatunkiem chronionym. 
         Rezerwat przyrody utworzony został dla zachowania i ochrony środowiska rzadkich gatunków zwierząt bezkręgowych: centymetrowej wielkości ślimaków świdrzyków (wśród których są gatunki wymierające i bardzo rzadkie) oraz równonogów, charakterystycznych dla terenów górskich. Obszar ten jest swoistym rarytasem dla przyrodników.
        Przez teren rezerwatu prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny prowadzący z Nowego Miasta nad Wartą w kierunku Bieździadowa.

Przy opracowaniu korzystano z:
- Sobczak Jerzy: Zwiedzamy Ziemię Średzką, Środa Wielkopolska 2000,
- Anders Paweł, Czarny Eugeniusz, Kostołowski Andrzej, Wilczyński Janusz: Żerków i Nowe Miasto nad Wartą,
   Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza tom 16, Poznań 1997,
- Program Ochrony Środowska dla Powiatu Średzkiego, Wydano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., Poznań 2003.


Rezerwat "Czeszewski Las"

Czeszewski Las”, rezerwat leśny utworzony w 2004 r. na powierzchni 222,62 ha, położony jest w gminach Miłosław i Żerków, na lewym brzegu Warty na wysokości przeprawy promowej w Czeszewie (powiat wrzesiński). W skład rezerwatu weszły m.in. istniejące na tym terenie od 1959 r. rezerwaty „Czeszewo” i „Lutynia”.

Celem powołania rezerwatu jest ochrona łęgu wiązowo-jesionowego oraz grądu niskiego, rosnących na okresowo zalewanych terasach doliny Warty. Rosną tu wspaniałe drzewostany, a wśród nich dęby osiągające wiek ok. 160 lat, wysokość do 34 m i do 400 cm obwodu pni. Obniżenia terenowe zajmują lasy łęgowe, w których występują w górnym piętrze dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, wiązy szypułkowe i pospolite, natomiast dolne piętro tworzą graby zwyczajne, lipy drobnolistne i klony polne. W skład bardzo bujnego runa wchodzą m.in.: czyściec leśny, czartawa pospolita, jeżyna popielica, kostrzewa olbrzymia i ziarnopłon wiosenny. W miejscach wyżej położonych występują lasy gradowe, które tworzą dęby szypułkowe z udziałem jesionów wyniosłych, lip drobnolistnych i grabów zwyczajnych w domieszce z wiązami pospolitymi i klonami zwyczajnymi. Na runo tego zespołu składają się: gwiazdnica wielkokwiatowa, groszek wiosenny, jaskier różnolistny, kokoryczka wielokwiatowa, marzanka wonna, czyściec leśny, świerząbek gajowy, prosownica rozpierzchła i turzyca odległokłosa. Osobliwością jest rosnący w rezerwacie okazały klon zwyczajny, osiągający 34 m wysokości i 80 cm średnicy pnia.

Do rezerwatu można dotrzeć drogami od strony południowej z Żerkowa przez Gąsiorów lub Lgów albo też – za zgodą Nadleśnictwa Jarocin – z Czeszewa promem przez Wartę.

Uroczysko Warta

Kompleks leśny położony na lewym brzegu Warty, u ujścia Lutyni, uznawany za jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Wielkopolski zwyczajowo nazywany „Lasy Czeszewskie”. Walory tego obszaru to naturalność występujących tu zbiorowisk powstałych pod wpływem wód Warty i Lutyni, oraz niespotykana różnorodność flory i fauny. Utworzony tu został pierwszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody.  

Rozp. Wojewody Wielkopolskiego nr 35/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie rezerwatu przyrody uznano za rezerwat przyrody pod nazwą "Czeszewski Las" grunty leśne, łąki, wody i bagna o powierzchni 222,62 ha położone w gminach: Miłosław, w powiecie wrzesińskim oraz Żerków w powiecie jarocińskim województwa wielkopolskiego. 


Celem uznania za rezerwat przyrody tego obszaru jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu naturalnych lasów i starorzeczy na terenie zlewowym Warty wraz z typową dla lasów łęgowych florą i fauną.

 

Nowy rezerwat połączył dwa stare rezerwaty: rezerwat"Czeszewo”- 27.61 ha i rezerwat przyrody"Lutynia” - 45,88 ha.

  - mapa_rezerwat_czeszewski_las.gif

 - pdf_ikona.gif Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 35 z dnia 26 marca 2004 w sprawie rezerwatu przyrody

 

 

UMiG Żerków Waszak

Rezerwaty - galeria

 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Rezerwaty
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI