01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Oczyszczalnia Żółków

 

 - oczyszczalnia_zolkow__2_.jpg

Komunalna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna w Żółkowie obsługuje Żerków i Żółków oraz przyjmuje ścieki dowożone. Uruchomiona została w 1995 r.

W roku 2012 zakończono realizację projektu nr RPWP.03.04.02-30-001/10:

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żółkowie w oparciu o nowatorską technologię „Biogradex”

- oczyszczalnia_zolkow__9_.jpg

Koszty całkowite projektu: 6 301 139,61 zł.

Dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO: 3 071 920,00 zł.

Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Żółków w gminie Żerków. Rozbudowano obiekt do przepustowości:

Qd.śr = 750[m3/d]
Qd.max = 940[m3/d]
i RLM 8500

Parametry ścieków oczyszczonych miały spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984).

 • BZT5 < 25 mg/dm3

 • ChZT< 125 mg/dm3

 • Zawiesiny ogólne < 35 mg/dm3

Eksploatacja oczyszczalni w okresie od stycznia do października 2013 pokazała rewelacyjne możliwości tej technologii. Średnie wartości z 10-ciu wykonanych w br. analiz laboratoryjnych podstawowych wskaźników ścieków oczyszczonych przedstawiają się następująco:

- oczyszczalnia_zolkow__4_.jpg

BZT5 - 3,08 mg/dm3 – redukcja 99,27 %
ChZT – 39 mg/dm3 – redukcja 95,5 %
Zawiesina Og. – 3,04 mg/dm3 – redukcja 99,15 %
Azot Og. – 9,75 mg/dm3 – redukcja 88,57 %
Fosfor – 2,0 mg/dm3 – redukcja 92,28 %
OWO – 15,77 mg/dm3 – redukcja 93,09 %

 

 

 

W zastosowanej innowacyjnej technologii Biogradex® dodano do znanych schematów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni przepływowych nowy element,instalację pozwalającą na odgazowanie mieszaniny osadu czynnego przed jej ponownym wprowadzeniem do osadnika wtórnego. Dzięki procesowi odgazowania osadu, kłaczki osadu są pozbawione wszelkich postaci gazowych, a roztwór mieszaniny cieczy jest niedosycony. Osad więc sedymentuje bardzo dobrze w osadniku wtórnym i można podnieść stężenie osadu czynnego w komorach do 6÷ 9 kg/m3 bez żadnych konsekwencji procesowych. Technologia Biogradex® posiada również wiele innych zalet wynikających z możliwości dowolnego regulowania stężeniem osadu w komorach biologicznych jak i odgazowania osadu.

- oczyszczalnia_zolkow__10_.jpg

Osad zagęszcza się w osadniku wtórnym do wielkości 15 kg/m3 i daje się bardzo łatwo odwadniać. Osad nadmierny jest stabilizowany tlenowo w procesie, więc nie wymaga dodatkowej wydzielonej stabilizacji ( budowa zbiornika i urządzeń). Oczyszczalnie ścieków pracujące w technologii Biogradex® są bardzo odporne na wahania ładunków w napływie jak i wielkości samych napływów.

Wymyślona przez polskich inżynierów nowatorska technologia uzyskała patenty
w następujących krajach: Polska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Ukraina, Czechy i Węgry.

Na Targach POLEKO 2002 technologia otrzymała nagrodę Prezesa NFOŚiGW za technologię oraz nagrodę Prezesa NFOŚiGW za najlepiej pracującą oczyszczalnię w przedziale 500 – 3000 m3/d.

Technologię Biogradex® zastosowano w oczyszczalniach ścieków między innymi w: Tartu-Estonia, Pekinie-Chiny, Gorzowie Wlkp., Jaworze, Biskupcu Pomorskim, Częstochowie, Moszczenicy czy Lublińcu.

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Lutynia w km 20+950.

Zakres rozbudowy i modernizacji:

 • instalację nowego sita wraz z praską skratek;
 • budowę nowego piaskownika i instalację separatora piasku;
 • wykonanie zbiornika buforowego ścieków;
 • wymianę wyposażenia pompowni ścieków (nowe pompy i armatura);
 • przebudowę istniejącego reaktora i dostosowanie go do pełnienia funkcji komór beztlenowych
 • budowę nowego reaktora biologicznego z zespolonym osadnikiem wtórnym, wykorzystującego technologię BIOGRADEX®;
 • rozbudowę instalacji do przeróbki osadu z prasą taśmową do odwadniania osadu;
 • wykonanie instalacji do wapnowania osadu;
 • budowę nowego budynku zaplecza administracyjno-socjalnego ze sterownią centralną;
 • budowę nowych przyłączy wod-kan i gazu do istniejącego obiektu;
 • budowę przyłączy energetycznych i modernizację systemu AKPiA dla całego obiektu łącznie z wizualizacją procesu oczyszczania;
 • dobudowę niezbędnych dróg i placów;
 • dobudowę niezbędnego ogrodzenia;

 Rzeczową i finansową realizację projektu zakończono w grudniu 2012 r.

 

 Za realizacje tego projektu Gmina Żerków
została nagrodzona tytułem HIT Regionu 2013 >>>

- hit_2013_dyplom_550px.jpg

UMiG Żerków

Oczyszczalnia Żółków - galeria

 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Oczyszczalnia Żółków
 
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI