01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Gosp. wodna

 

Zaopatrzenie w wodę.

Gminę zwodociągowano w 100%. Woda z wodociągów sieciowych dociera do miejscowości zamieszkałych przez ponad 99% (10614) mieszkańców gminy.

 

Wodociągi

Produkcji wody w latach 2006 - 2011

Wyszczególnienie

Jednostka miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Produkcja wody

tys. m3/rok

521,7

528,2

543,7

521,6

534,5

552,8

Na terenie gminy funkcjonuje 7 stacji uzdatniania wody i przepompownia wody II stopnia w m. Żerków. Występują następujące stacje uzdatniania wody, ujęcia i sieci wodociągowe:

NazwaOpisWydajność

SUW
„Stęgosz"

Ujęcie stanowią 3 studnie głębinowe, w tym 2 studnie główne i 1 studnia wspomagająca, zaopatrująca w wodę następujące miejscowości: Stęposz, Chrzan i Laski. Wyznaczona została strefa ochrony pośredniej o promieniu R = 10 m od budowy studni.
(decyzja nr BŚ.6341.1.24.2011.PR do 2031r.)

Qmax.h = 28,60 m3/h,
Qśr.d = 409,0 m3/ dobę,
Qroczne = 149 285,0 m3/rok.
SUW
„Komorze Przybysławskie"
Wyznaczona została strefa ochrony pośredniej o promieniu R = 10 m od obudowy studni. Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 22 m p.p.t. i nr 2 - 23 m p.p.t. o łącznej wydajności 24,0 m3, zaopatrująca wsie: Paruchów, Antonin, Chwałów, Komorze Przybysławskie.
(decyzja nr OSgw-6210/67/95 ważna do 2016 r.)
Qmax.h = 24,0 m3/h,
Qmax.d = 575,3 m3/ dobę,
Qroczne = 210 167,0 m3/rok.
SUW
„Pawłowice"
Ujęcie stanowią 2 studnie o głębokości nr 1 - 122 m p.p.t. i nr 2 - 120 m p.p.t., eksploatowane będzie w ramach wód trzeciorzędowych, zaopatrująca także wieś Bieździadów, Żółków i miasto Żerków.
(pozwolenie OŚ.6223-4/02 ważne do 2015 r.)
Qśr.h = 35,25 m3/h,
Qśr.d = 704,90 m3/ dobę,
Qroczne = 257 300,0 m3/rok.
SUW
„Kamień"
Wyznaczona została strefa ochrony pośredniej o promieniu R = 10 m od budowy studni, ujęcie zaopatruje także wsie: Ludwinów, Lisew Dobieszczyzna, Żerniki, Kretków i Miniszew. Posiada 2 studnie: nr 1 o głębokości 57 m, nr 2 o głębokości 110 m.
(decyzja nr OSgw-6210/65/95 ważna do 2016 r.)
Qśr.h = 43,10 m3/h,
Qśr.d = 862,0 m3/ dobę,
Qroczne = 409 530,0 m3/rok.
SUW
„Lubinia Mała"
Wyznaczona została strefa ochrony pośredniej o promieniu R = 10 m od budowy studni, ujęcie zaopatrujące wsie: Lubinia Mała, Sucha i Sierszew stanowią 2 studnie o łącznej wydajności 80,0 m3.
(decyzja nr OSgw-6210/24/96 ważna do 2016 r.)
Qmax.h = 30,0 m3/h,
Qśr.d = 537,0 m3/ dobę,
Qroczne = 196 000,0 m3/rok.
SUW
„Raszewy"
Wyznaczona została strefa ochrony pośredniej o promieniu R = 10 m od budowy studni, pobór odbywać się będzie z wód czwartorzędowych, zaopatrująca w wodę miejscowości: Raszewy, Brzóstków, Lgów, Gęczew, Śmiełów, Gąsiorów, Szczonów i Pogorzelicę.
(pozwolenie nr OŚ.6223-7/00 ważne do 2020r.)
Qśr.h = 12,0 m3/h,
Qśr.d = 288,0 m3/ dobę,
Qroczne = 103 680,0 m3/rok.
SUW
„Podlesie"
Wyznaczona została strefa ochrony bezpośredniej o R = 10 m licząc od budowy studni, ujęcie zasilające także mieszkalne i gospodarcze obiekty popegeerowskie wsi Żółków i Raszewy posiada 2 studnie głębinowe o wydajności 60 m3/h i głębokości 60 m p.p.t.
(pozwolenie nr BŚ.6223-29/10 ważne do 2030r.)
Qśr.h = 60,0 m3/h,
Qśr.d = 480,0 m3/ dobę,
Qroczne = 174 470,0 m3/rok.

 

 

Informacje na temat urządzeń sieciowych - wodociągów w latach 2006 - 2011

Wyszczególnienie

Jednostka miary

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Długość czynnej sieci rozdzielczej

km

151,2

151,2

151,2

151,4

151,4

151,4

Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy

km

151,2

151,2

151,2

151,4

151,4

151,4

Długość czynnej sieci rozdzielczej stanowiącej własność gminy. Eksploatowanej przez jednostki gospodarki komunalnej

km

0

0

0

0

0

0

Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

szt.

1725

1748

1767

1785

1789

1810

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

dm3

437,3

438,3

439,2

454,8

474,5

491,7

 

 - zbiornik_wody_zerkow150.jpg

W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody dla miasta Żerków wybodowany został w roku 2009 zbiornik wody zlokalizowany przy ulicy Jarocińskiej w  Żerkowie. Zbiornik wykonany z betonu wodoszczelnego B-30 W-8 zbrojony stalą żebrowaną A-II18G2. W dnie zbiornika zaprojektowano dwie studzienki - spadki dna 0,5%. Zbiornik ocieplony od zewnętrz wełną mineralną, od wewnątrz zbiornik izolowany w systemach wodochronnych SIKA spełniających wymogi kontaktu z wodą pitną.

 

Powierzchnia zabudowy 73,90 m2
Objętość Użytkowa 254,00 m3
Kubatura 377,00 m3
Wymiary:
Średnica 9,70 m
Wysokość  4,80 m

foto.gif3 czerwca 2009 r. - Realizacja budowy zbiornika magazynowego wody pitnej
przy istniejącej przepompowni w Żerkowie >>>

 

 Warto zobaczyć:


Zobacz zdjęcia z akcji powodziowej w 2010 r. >>>

UMiG Żerków Waszak
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI