01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
3 czerwca 2017 r. - Zamknięcie przejazdu w Chrzanie

czytaj więcej

3 czerwca 2017 r. - Zamknięcie przejazdu w Chrzanie

11 czerwca 2017 r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

czytaj więcej

11 czerwca 2017 r. - Miejsko-Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

10 czerwca 2017 r. - Zabawa taneczna w amfiteatrze

czytaj więcej

10 czerwca 2017 r. - Zabawa taneczna w amfiteatrze

23 maja 2017 r. - Jubileusz z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

czytaj więcej

23 maja 2017 r. - Jubileusz z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

27 maja 2017 r. - Majówka - zabawa taneczna w amfiteatrze

czytaj więcej

27 maja 2017 r. - Majówka - zabawa taneczna w amfiteatrze

25 maja 2017 r. - Mistrzostwa Wielkopolskich w drużynowych w biegach przełajowych

czytaj więcej

25 maja 2017 r. - Mistrzostwa Wielkopolskich w drużynowych w biegach przełajowych

21 maja 2017 r.- Uroczyste obchody 130 rocznicy urodzin Jakoba Steinhardta

czytaj więcej

21 maja 2017 r.- Uroczyste obchody 130 rocznicy urodzin Jakoba Steinhardta

25-28 maja 2017 r. - Zamknięcie przejazdu kolejowego w Chrzanie

czytaj więcej

25-28 maja 2017 r. - Zamknięcie przejazdu kolejowego w Chrzanie

Szkoły

 

Dane teleadresowe szkół w gminie Żerków

Szkoła

Adres

Szkoła Podstawowa w Żerkowie
im. Adama Mickiewicza

filia w Żerkowie


filia w Raszewach

Żerków ul. Cmentarna nr 10,
tel. 740-30-15

ul. Kolejowa 21
tel. 740-31-97

Raszewy 6
tel. 740-33-65

Szkoła Podstawowa w Chrzanie

filia w Stęgoszy

Chrzan, ul. Żerkowska 3
tel. 740-34-70

Stęgosz 106
tel. 740-32-80

Szkoła Podstawowa w Dobieszczyźnie

Dobieszczyzna 32
tel. 740-27-01

Szkoła Podstawowa w Komorzu

Komorze Przybysławskie 18
tel. 740-44-60

Gimnazjum nr 1 w Żerkowie im. Zbigniewa Herberta

Żerków ul. Cmentarna nr 9
tel. 740-38-95

Stowarzyszenie Edukacyjne "Wiejska Szkoła"w Lubini Małej

Lubinia Mała nr 59
tel. 740-74-80

Stowarzyszenie Edukacyjne "Wesoła Szkoła"w Ludwinowie

Ludwinów nr 77
tel. 740.75-67

Strony www:

Wizytówki w Szkole z Klasą:

Adresy e-mail:


 
Projekty realizowane na terenie szkół przez GZEAS w latach 2008-2013:
 --------------------------------------------------------------------
Akademia Równych Szans
- ars.jpg

Projekt był realizowany przez Gminę Żerków na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nr: POKL.09.01.02-30-219/11) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt finansowany był w 85% ze środków unijnych (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) i w 15 % ze środków krajowych.

Beneficjent tj. Gmina Żerków/Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Żerkowie w efekcie złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Akademia Równych Szans w Gminie Żerków" pozyskał dofinansowanie w wysokości 2.546.233,00 zł.

Był to zdecydowanie największy projekt zakładający przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizowany dotychczas na terenie gminy Żerków.

W ramach projektu zostało przeprowadzonych ponad 25 tys. godzin zajęć pozalekcyjnych!

 
 
--------------------------------------------------------------------
Przedszkolaki na start
- pns_logo_75px_96dpi.jpg
 
W ramach projektu utworzone zostały 1 oddział w Żerkowie i 4 punkty przedszkolne w Dobieszczyźnie,Komorzu, Raszewach i Stęgoszy. Głównym celem projektu jest danie szansy na wszechstronny rozwój – przede wszystkim intelektualny, emocjonalny i społeczny - dzieciom z rodzin żyjących na obszarach wiejskich - i tę rolę zajęcia projektowe doskonale spełniają - rodzice to zauważają i doceniają; podkreślają pozytywny wpływ uczęszczania dziecka na zajęcia dla jego indywidualnych postępów.
 
 
--------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca realizacji projektu „Nasza Przyszłość”

Projekt „Nasza Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Żerków” jest realizowany przez Urząd Miasta i Gminy Żerków, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
UMiG Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI