01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków  dotycząca zmiany nazw ulic  na terenie Miasta Żerkowa

czytaj więcej

27 lipca 2017 r. - Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Żerków dotycząca zmiany nazw ulic na terenie Miasta Żerkowa

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

czytaj więcej

24 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

czytaj więcej

1 sierpnia 2017 r. - Upamiętnimy 73. Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, o godz. 17 zawyją syreny.

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Dom Pomocy Społecznej w Raszewach

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RASZEWACH

Od dnia 1 stycznia 2013 roku Gmina Żerków uruchamia Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych jako swoją jednostkę budżetową. W I etapie Dom będzie liczył 14 miejsc docelowo do końca I półrocza 2013 roku - 27. Jest to jednostka koedukacyjna przeznaczona dla osób dorosłych z całego kraju.

Wojewoda Wielkopolski swą decyzją z 26 października 2012 roku wydał Gminie Żerków zezwolenie na prowadzenie DPS-u, które zostało zarejestrowane w rejestrze domów pomocy społecznej pod pozycją 68.

 

Decyzję o umieszczeniu wydaje kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie, który prowadzi także listę osób oczekujących. Szczegółowych informacji można uzyskać w MGOPS w Żerkowie, tel. 62 7402 016.

Zasady kierowania do DPS-u oraz wymagane dokumenty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 162 z dnia 27 sierpnia 2012 r., poz. 964 ).

Wykaz dokumentów niezbędnych do skierowania do Domu Pomocy Społecznej w Raszewach:

1. Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego / postanowienie sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody.

2. Rodzinny wywiad środowiskowy.

3. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego / decyzja organu emerytalno-rentowego osoby ubiegającej się o skierowanie.

4. Pisemna zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

5. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6. Zaświadczenie lekarza rodzinnego.

7. Zaświadczenie lekarza psychiatry.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.
Pliki do pobrania:

 

Dom Pomocy Społecznej w Raszewach
Raszewy 56, 63-210 Żerków
tel.62 740 31 23 

 


UMiG Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI