01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

czytaj więcej

28 lipca 2017 r. - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - ZUS ostrzega przed osobami podszywającymi się pod jego pracowników

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Akademia smyka

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

czytaj więcej

20 lipca 2017 r. - Ostrzeżenie meteorologiczne – Burze z gradem/1

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

czytaj więcej

23 lipca 2017 r. - Festyn rodzinny z piłką w tle - Stęgosz

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

czytaj więcej

21 lipca 2017 r. - Koncert fortepianowy w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie

7 czerwca 2017 r.  Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

czytaj więcej

7 czerwca 2017 r. Finał Gimnazjady w Lekkoatletyce w Poznaniu

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Ścieżki edukacyjne

 

 

Ścieżka edukacyjna "Starorzecze"

Ścieżka zaczyna się i kończy w miejscu przeprawy promowej przez Wartę w miejscowości Czeszewo (przeprawa promowa jest bezpłatna). Podczas przechadzania się po liczącej 18 stacji i mającej ok. 3 km długości ścieżce dowiemy się m.in. jakimi formami ochrony objęto jedne z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszary w Wielkopolsce, jak wypływa na nie przepływająca w pobliżu Warta i jej liczne starorzecza, jakie można spotkać tutaj zbiorowiska leśne i jakie gatunki drzewiaste je tworzą, będziemy podziwiać ich zaskakujące formy i imponujące rozmiary, nauczymy się niektóre z nich rozpoznawać, poznamy będących pod ochroną gatunkową “mieszkańców” uroczyska, kozioroga i bobra. Zdobytą umiejętność rozpoznawania drzew utrwalimy i sprawdzimy na specjalnie do tego celu przygotowanej stacji.

 

Przebieg (zaznaczono na mapie obok kolorem czerwonym) ścieżki obejmuje m.in.:
"Dęby wojewodów" i miejsce, gdzie w 1994 r. wojewodowie: poznański i kaliski podpisali akt utworzenia Żerkowsko -Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Pole wyposażone w stoły i ławki, wigwam, ubikacje i oświetlenie elektryczne. Wyposażenie to należy częściowo wymienić i uzupełnić w urządzenia do zabawy dla dzieci. Starorzecze “Starucha” Na nieczynnym promie domek rekreacyjny nadleśnictwa. I wiele innych urokliwych i ciekawych miejsc... (Zdjęcia przedstawiające miejsca, przez które przebiega ścieżka zaprezentowano w galerii poniżej.)


Ścieżka edukacyjna "Nad Lutynią"

Ścieżka biegnie wałem w kierunku zachodnim, podziwiamy ukwiecony w maju wał i wynurzającą się z zieleni gdzieniegdzie rzekę Lutynię. Podziwiamy fragment lasu łęgowego i przez kładkę ze zwalonego drzewa wchodzimy do wnętrza lasu łęgowego. Poznajemy gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, podziwiamy krajobraz rozlewisk – starorzeczy, spotykamy ptaki i zwierzęta.
Z wału schodzimy w kierunku płd. na śródleśne łąki (szczególnie piękne w maju, przed sianokosami).Przekraczając dukt leśny (z Dębna) kolejną łąką dochodzimy do ziemnego wału średniowiecznego grodziska – stanowisko archeologiczne.
Wyznaczonym szlakiem wracamy do punktu startu – słuchamy ptaków, wiatru lub ciszy.


Ścieżka edukacyjna "Stare Dęby"

Ścieżka edukacyjno-dydaktyczna „Stare Dęby”, zlokalizowana w leśnictwie Czeszewo o długości ok. 500 m (czas przejścia 0,5 h), gdzie atrakcją są trzy stare pomnikowe dęby, starorzecze „Mała Starucha” i kamień H. Sienkiewicza, upamiętniający jego pobyt w tych okolicach.

 

Opisy ścieżek pochodzą ze strony Nadleśnictwa Jarocin:
http://jarocin.poznan.lasy.gov.pl

Rezerwację pobytu należy zgłaszać: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa w Jarocinie,
ul. Kościuszki 43, tel. lub fax. pod nr 062 747 23 19, e-mail: jarocin@poznan.lasy.gov.pl
Rezerwacja winna zawierać: nazwę szkoły, organizacji itp., datę i godziny pobytu, liczbę uczestników, osobę odpowiedzialną z podaniem tel. kontaktowego (w przypadku odwołania rezerwacji, należy zawiadomić Nadleśnictwo) w sposób podany powyżej.


Ośrodek Edukacji Leśnej "Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie

Ośrodek Edukacji Leśnej w Czeszewie mieści się w zabytkowym, historycznym budynku. W XIX wieku był to skład soli na Warcie. Następnie mieściło się tu biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego, a od 1918r. biuro i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie.


Adaptacja budynku byłego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego.

 

Budynek pełni wiele funkcji użytkowych:

• Na parterze po wejściu do ośrodka znajdziemy funkcjonujące biuro leśniczego. Podzielono je na dwie części, te z przed kilkudziesięciu lat i funkcjonujące obecnie,

• Dwie sale wystawiennicze (czasową i stałą na piętrze),

• Na piętrze pierwsza sala to pomieszczenie ekspozycji stałej, tu centralnie umieszczona makieta prezentuje walory przyrodnicze uroczyska i rezerwatu Czeszewski Las. Dodatkowo dioramy prezentują rzadkie już łęgi i grądy połęgowe występujące w tym rejonie Wielkopolski,

• Salę konferencyjno-wystawienniczą wyposażoną w sprzęt multimedialny,

• Zabytkowy taras widokowy skąd możemy obserwować życie ptaków z wykorzystaniem lunet i mokro-kamer.Instalacja "Rzeka"

Instalacja edukacyjna „Rzeka” to jeden z serii nowatorskich rozwiązań i koncepcji prowadzenia aktywnego nauczania w ośrodku edukacyjnym „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie. „Rzeka” to przestrzenny model koryta rzeki zbudowany z materiałów naturalnych (ziemia, kamienie, drewno).

Konstrukcja instalacji umożliwia uczestnictwo w zabawie, której towarzyszyć będą: wrażenia akustyczne (pluski, szum morza, kapanie wody, zgiełk zainscenizowanej aglomeracji miejskiej), wizualne (światła, ruchome elementy przestrzeni – puzzle czy model oczyszczalni ścieków, płynące strugi wody, wyrastające rośliny) i oczywiście bodźce dotykowe (elementy zadań, zabawy dla uczestników tj. puzzle i inne elementy konstrukcji przedstawiające kolejne elementy instalacji). Realizowane jest tu bez wątpienia hasło: „bawiąc-uczyć”.
Wykonywane przez uczestników zadania są wzbogacone przez komentarz oprowadzającego je edukatora. Mają też uzmysłowić uczestnikom, ważną rolę rzeki i wody w życiu roślin, zwierząt i wreszcie człowieka.

 

Poszczególnymi etapami zabawy są:
• napełnianie wiaderek wodą, z różnych źródeł,
• wylanie wody do rynny uruchamiającej nurt rzeki,
• budowa tamy bobrowej (puzzle),
• wywołanie (zainscenizowanie) powodzi,
• podmywanie brzegu,
• oczyszczanie rzeki ze śmieci i skażeń,
• powrót do rzeki czystej i ostatecznie morza.

Zabawie będą towarzyszyć wrażenia akustyczne: plusk, kąpanie, szum wody oraz rozmaite wrażenia dotykowe.
Dodatkowym celem jaki przyświecał realizacji projektu „Rzeki”, było umożliwienie jej równego dostępu wszystkim młodym uczestnikom i prowadzenie aktywnej edukacji „bez barier”, czyli skierowanej również do dzieci niewidomych i poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zwierzęta w „realu” oraz program edukacyjny „Dziuplaki”

Jednym z etapów modernizacji ośrodka był zakup pakietu edukacyjnego „Dziuplaki” – prezentacji multimedialnej pokazującej życie ptaków i nietoperzy w dziuplach starych drzew. Całości dopełnia zakupiony zestaw bezprzewodowych specjalistycznych kamer do zdalnej obserwacji i rejestracji (na żywo) życia zwierząt w dziuplach, gniazdach i na tokowisku. Zestaw ten został już zakupiony i obecnie zainstalowany w obejściu Ośrodka w Czeszewie, na tyłach budynku (od brzegu Warty) i po jego drugiej stronie (od rezerwatu „Czeszewski Las”). Kamery już działają i rejestrują na żywo najciekawsze fragmenty z narodzin i życia ptaków w budkach lęgowych. Stanowi to doskonały sposób aktywnej edukacji, gdzie obserwacja naturalnych zjawisk odbywa się na żywo.

Przy ośrodku edukacyjnym funkcjonuje prom „NIKODEM”

Nim przedostajemy się na drugi brzeg rzeki Warty na pole biwakowe oraz na wybrane ścieżki edukacyjne:

1) „Stare Dęby” (500m dł.) a tu Kamień Sienkiewicza”, starorzecze „Mała Starucha”, bogactwo flory i fauny głównie entomologicznej,

2) „Starorzecze” (ok. 2km dł.) obserwujemy tu nadrzeczny krajobraz (lasy, zarośla i łąki), ślady bytności bobrów, infrastruktura hydrologiczna i ostatnia ścieżka

3) „Nad Lutynią” (ok. 2km dł.) cenny obszar sieci NATURA 2000, nadrzeczne łęgi, starorzecza, gdzie zapraszamy już dziś.

 

Lokalizacja

Lokalizacja ośrodka na terenie wiejskim - niezurbanizowanym umożliwia dostęp do bardzo wyrafinowanej edukacji z jednej strony młodzieży z terenów wiejskich, a z drugiej strony przyciąga atrakcyjnością swej oferty młodzież z miast. Szanse są więc wyrównane. Wybudowana instalacja edukacyjna dostępna jest również dla osób upośledzonych ruchowo, jak i dla ociemniałych i głuchych (stanowiło to również jedno z postawionych celów budowy tego typu infrastruktury edukacyjnej), poprzez wielorakość projektowanych do przekazania bodźców zmysłowych.
Ośrodek w Czeszewie położony jest bezpośrednio nad Wartą, a wycieczka po uroczysku lasów łęgowych wymaga przeprawy przez rzekę promem. Prom będący własnością nadleśnictwa jest także elementem infrastruktury edukacyjnej ośrodka. Powiązanie edukacyjnej zabawy (w wybudowanej instalacji) z wycieczką nad rzekę – wystarczy wspiąć się po schodach na wał przeciwpowodziowy tuż za płotem ośrodka – dostarczy dzieciom zestawu obrazów i informacji dających szansę na właściwy efekt edukacyjny.
Ośrodek edukacyjny „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie położony jest przy Żerkowsko-Czeszewskim Parku Krajobrazowym, zachodniej części obszaru chronionego Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu „Czeszewski Las”. Unikalne położenie także ze względu na obecność rzadkich w skali Wielkopolski lasów łęgowych, może uczynić z ośrodka bardzo ważne ponadregionalne centrum promujące ochronę przyrody.
Koszt budowy instalacji „Rzeka”, zakupu kamer i pakietu edukacyjnego „Dziuplaki” w 70%, był pokryty ze środków Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

 

Adres ośrodka:
Ośrodek Edukacji Leśnej - „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie
ul. Szkolna 29, 62-322 Orzechowo

Numet telefonu do ośrodka edukacyjnego (61) 438-31-21
Leśniczy leśnictwa Czeszewo - Maciej Trzebniak 0-606-759-222
Podleśniczy w Czeszewie, edukator - Hubert Przybylski 0-606-759-234

 

 

UMiG Żerków Waszak
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI