01 02 03 04 05 2006_boiska01 2006_szkola_dobieszczyzna 2009_sala_dobieszczyzna 2011_08_20_mtb_rodzinne 2011_kregielnia_03 baseny_poprawiony boiska02 brzostkow_kosciol brzostkow_kosciol02 brzostkow_lotnicze glotnicze32 hala_sportowa hotel02 lgow01 obraz_048 obraz_057 obraz_105 obraz_138 obraz_151 rowery_zaz sala_dobieszczyzna_022 sala_sportowa_chrzan_01 sala_sportowa_chrzan_10 sala_sportowa_chrzan_logo smielow2 smielow_lotnicze_duze smielow_park02 smielow_park03 stadion_04 stadion_07 zerkow01
INFO 24:
Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

czytaj więcej

Usuwanie skutków nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2017 r.

15 sierpnia 2017 r. - Uroczystości pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski na rynku w Żerkowie

czytaj więcej

15 sierpnia 2017 r. - Uroczystości pod pomnikiem ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski na rynku w Żerkowie

15 sierpnia 2017 r. - Dożynki w Lubini Małej

czytaj więcej

15 sierpnia 2017 r. - Dożynki w Lubini Małej

26 sierpnia 2017 r. - Festiwal Orkiestr Dętych w Żerkowie na Zakończenie Lata

czytaj więcej

26 sierpnia 2017 r. - Festiwal Orkiestr Dętych w Żerkowie na Zakończenie Lata

29 lipca 2017 r.- Koncert finałowy Warsztatów Smyczkowych

czytaj więcej

29 lipca 2017 r.- Koncert finałowy Warsztatów Smyczkowych

20 sierpnia 2017 r. - III Bieg Uliczny ˝Górka Żerkowska˝

czytaj więcej

20 sierpnia 2017 r. - III Bieg Uliczny ˝Górka Żerkowska˝

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

czytaj więcej

Jedno miejsce - tyle możliwości! Zapraszamy do Szwajcarii Żerkowskiej!

Znajdujesz się w: Strona główna / Rewitalizacja

Rewitalizacja

 

 

Obraz na stronie

Uchwała Nr XXVII/174/17 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023

 

Obraz na stronie

Żerków, 21.06.2017 r.

Raport z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023 (dalej LPR) prowadzono na podstawie Uchwały nr XXVII/231/2010 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31.08.2010 r. oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446). Konsultacje trwały w dniach 19.05.2017 r.- 12.06.2017 r.  Poniższy raport stanowi omówienie sposobu przeprowadzenia konsultacji oraz prezentację jego wyników. Celem konsultacji LPR było zaprezentowanie mieszkańcom Gminy projektu dokumentu, który w przyszłości powinien wpłynąć na realizację skutecznej polityki gminy w zakresie rozwiązywania utrudnień w rozwoju gminy o charakterze zarówno infrastrukturalnym jak i społecznym.
Informacja o konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej www.zerkow.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce Informacje.  Konsultacje przeprowadzone zostały w formie zgłaszania uwag do projektu dokumentu. Uwagi należało składać do dnia 12.06.2017 r.
Wyniki konsultacji społecznych:

W okresie konsultacji wpłynęły dwie propozycje zmian do konsultowanego dokumentu:

1. Lokalna Grupa Działania Zaścianek- propozycja wykreślenia Wielkopolskiej Sieci LGD str. 39 dokumentu

2. Fundacja Wsparcia i Rozwoju Antrejka – prośba o zmianę celów Fundacji Wsparcia i Rozwoju Antrejka

Powyższe propozycje zostały uwzględnione i ujęte w dokumencie.

Ponadto odbyły się dwa spotkania w formie szkolenia i warsztatów dla lokalnych liderów oraz przedstawicieli lokalnej społeczności oraz przeprowadzono ankietyzację. Wyniki wypracowane w tych działaniach zostały wzięte pod uwagę przy przygotowaniu dokumentu.

Należy podkreślić, że konsultacje społeczne cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców i miały istotny wpływ na ostateczny kształt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023.

 

Obraz na stronie

 Żerków, 19.05.2017 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żerków!      

Na stronie internetowej Gminy Żerków oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie wyłożono

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-23.

Gmina Żerków przystąpiła w styczniu br. do opracowywania Lokalnego programu Rewitalizacji. Proces tworzenia LPR był zgodny z Ustawą o samorządzie gminnym oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania Lokalnego  Programu Rewitalizacji  ma charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne, czyli przez Mieszkańców Gminy.

Wszystkich Mieszkańców zapraszamy do zapoznania się z Projektem  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-23 na stronie internetowej Gminy Żerków: www.zerkow.pl  lub w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Żerków oraz do zgłaszania uwag do Projektu w terminie do 12.06.2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Projektem oraz do zgłaszania uwag i wniosków do projektu!

Za Państwa aktywny udział w tworzeniu dokumentu serdecznie dziękujemy.

Pliki do pobrania:

Lokalny Program rewitalizacji dla Gminy Żerków na lata 2017-2023- projekt

 


 Żerków, 10 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Żerków!

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszej Gminie. Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji i pozwolą na podjęcie działań Gminy oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut. Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Żerków do dn. 24 kwietnia 2017 roku lub odesłać na adres: sekretariat@zerkow.pl

Plik do pobrania:

ankieta dotycząca rewitalizacji >>>

 


 Obraz na stronie

24 marca 2017 r.- Zaproszenie na szkolenie- Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków

Żerków, 17.03.2017 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żerków !

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy na szkolenie, połączone z warsztatami dla:

* lokalnych liderów , które odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Żerków (Sala Sesyjna- parter), Żerków ul. A. Mickiewicza 5

* przedstawicieli lokalnej społeczności, które odbędą się w dniu 24 marca 2017 roku o godz. 13.15 w budynku Urzędu Miasta Żerkowa (Sala Sesyjna- parter), Żerków ul. A. Mickiewicza 5

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zebrane zostaną Państwa uwagi, opinie oraz wnioski.

Warsztaty szkoleniowe będą poświęcone analizie i wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Spotkanie poprowadzi ekspert ds. rewitalizacji z Firmy GREEN WOOD, która opracowuje  Program Rewitalizacji dla Gminy Żerków.

Wszystkich Państwa, Mieszkańców, lokalnych liderów oraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu i w warsztatach.

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków- Jacek Jędraszczyk

 

 


 Obraz na stronie

Żerków, 17.03.2017 r.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy ŻERKÓW!

Gmina ŻERKÓW uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Wielkopolskiego i przystąpiła do opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy ŻERKÓW. Prace będą koordynowane przez doświadczonych konsultantów ze spółki GREEN WOOD z siedzibą w Warszawie i potrwają do końca maja 2017 roku. Proces tworzenia GPR będzie zgodny z Ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja może przyczyniać się między innymi do aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu GPR będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

W ramach procesu przeprowadzona zostanie analiza w 5 wymiarach: społecznym, gospodarczym, technicznym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Opierać się będzie na danych statystycznych i wskaźnikach oraz wynikach badań z mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami (np. Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). W pracach na programem udział wezmą eksperci z zakresu polityki społecznej, gospodarczej i planowania przestrzennego.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w badaniach ankietowych. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. Im szerszym konsultacjom zostaną poddane zapisy Programu, tym bardziej działania naprawcze w nim wyznaczone będą zaspokajały potrzeby mieszkańców.

Zachęcam do zaangażowania się,

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków- Jacek Jędraszczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Żerków


15 grudnia 2016 r.

 

- 2016_12_15_plakat_rewitalizacja.jpg

UMiG Żerków
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie
tel.: (62) 740 30 24, fax: (62) 740 36 27, email: sekretariat@zerkow.pl, http://www.zerkow.pl
NIP: 617-10-06-231, Regon: 000529433
Wszelkie należności należy wpłacać na konto: 45 1020 2212 0000 5402 0027 6931
Biuletyn Informacji Publicznej - www.zerkow.biuletyn.net
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI